ونیز

یکی از مهم ترین دلایل توریستی بودن شهر ونیز موقعیت مکانی و قرار گیری این شهر در ‏میان کانال های متععد می باشد. مردم این شهر با قایق در سطح شهر تردد می کنند و ‏این موضوع برای گردشگران تور ونیز بسیار جالب است و تازگی دارد. 
اگر قصد سفر با تور ونیز را دارید خوب است بدانید جغرافیا و همچنین قدمت این شهر ‏باعث شده تا ونیز در لیست میراث جهانی توسط یونسکو قرار بگیرد. 

ati.lahze